wtorek, 29 grudnia 2020

Zawsze warto czytać!

    Szanowni Państwo!

     Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czyta­nia. Nie zapominajmy, że pierwszy kon­takt dziecka z książką ma miejsce wła­śnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.

Wyrobienie nawyku regularnego czy­tania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzię­ki zgodnej współpracy domu i szkoły.

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać za­równo my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom baj­ki. Postarajmy się, aby tak było nadal. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom.10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki

 1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dziec­kiem. Dziecko wsłuchane jest w głos ro­dzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.
 2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania może­my zapytać: czy wiesz, co wydarzyło się później?
 3. Słuchanie bajek rozwija inteligen­cję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do sa­modzielnej nauki czytania.
 4. Książki wychowują. Jeżeli dobie­rzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.
 5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.
 6. Słuchanie książek odpręża i po­zwala przyjemnie spędzić czas. W dzie­cięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowa­nym głosem jest niezastąpiona.
 7. Książki rozwijają pasję kolekcjo­nerską. Wiele wydawnictw proponuje se­rie książeczek. Czekając na kolejne od­cinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.
 8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzie­ci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nur­tuje, niepokoi lub cieszy.
 9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzien­ne sprawy.
 10. Książki podpowiadają, jak po­rozumieć się z rówieśnikami i rodzeń­stwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy sio­strą to problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nim poradzić.

Pamiętajmy zawsze o tych zaletach. Stwórzmy dziecku jego własną bibliotecz­kę. Niech to będzie półka przeznaczona wyłącznie na książki (na początku – baj­ki). Nie musimy kupować drogich ksią­żek. Możemy ich poszukać na kierma­szach czy w antykwariatach. Jeśli chcemy dać dziecku prezent, kupmy mu książkę. Na pewno będzie się cieszyło, kiedy przeczyta ją z rodzicem.

Pamiętajmy – nie czytamy nie dla­tego, że biedniejemy, lecz biedniejemy dlatego, że nie czytamy. Pamiętajmy również o tym, że istnieją biblioteki, w których na dzieci czeka wiele wspa­niałych książek. Brytyjczycy uważają, że intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci, którym czyta się od najmłod­szych lat, jest o 30% szybszy niż dzie­ci, którym rodzice nie czytają. Czytaj­my dzieciom i zróbmy wszystko, aby w przyszłości same czytały.

10 przykazań dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały

 1. Rozmawiaj z dzieckiem.
 2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia.
 3. Kup dziecku czasopismo dla ma­luchów.
 4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.
 5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.
 6. Kontroluj, ile czasu dziecko spę­dza przed telewizorem czy komputerem.
 7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżów­ki, rebusy, zagadki.
 8. Stwórz dziecku jego własną bi­blioteczkę.
 9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie.
 10. Pamiętaj – szkoła ci pomoże.

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę po­trzebę się nabywa. Dzieci, którym od naj­młodszych lat czytamy i w których za­szczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości.

 Zapraszamy do naszej biblioteki.

piątek, 11 grudnia 2020

Nowe książki w bibliotece

W ramach projektu rządowego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zostało zakupionych do biblioteki ponad 240 książek. 

Wybierz swoją książkę, oceń ją, zrecenzuj, zareklamuj lub napisz swoją opinię o niej, a następnie wyślij ją na e-mail biblioteki: zsstrupin.biblioteka@wp.pl Najlepsze recenzje zostaną ocenione przez nauczycieli, a oceny wstawione do dziennika. Najmłodsi (do klasy II mogą zrecenzować wybraną książkę np. z rodzicem), pozostali uczestnicy wykonują zadanie samodzielnie. Zapraszamy!

Prezentowane książki są posegregowane wiekowo lub tematycznie.

Wybierz książkę dla siebie!

Dla najmłodszych:
Dla czytelników w wieku 8-11 lat:
 
Dla czytelników w wieku 12-15 lat:


Skompletowaliśmy serię "Świat Dysku":
Książki z wojną w tle:


Książki popularnonaukowe:
 

Książki psychologiczne:


Zapraszamy do biblioteki!!!

NOC BIBLIOTEK W NASZEJ SZKOLE!

 W tym roku Noc bibliotek będzie wyglądać nieco inaczej... Klasy: IIIa i IIIb będą miały możliwość obejrzenia filmu pt. " Operacja: Czł...