poniedziałek, 1 marca 2021

Infografika "Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Uczniowie klasy VIII wzięli udział w Projekcie Edukacyjnym "Wilczym Tropem po Chełmszczyźnie". Efektami projektu są prezentacje multimedialne: 

  • Żołnierze Wyklęci na Lubelszczyźnie,
  • Edward Taraszkiewicz ps. "Żelazny",
  • Leon Taraszkiewicz ps. "Jastrząb", 
  • Henryk Lewczuk ps. "Młot",
  • Józef Franczak ps. "Laluś".

Infografika "Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

<div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><video class="loader-genially" autoplay="autoplay" loop="loop" playsinline="playsInline" muted="muted" style="position: absolute;top: 45%;left: 50%;transform: translate(-50%, -50%);width: 80px;height: 80px;margin-bottom: 10%"><source src="https://static.genial.ly/resources/panel-loader-low.mp4" type="video/mp4" />Your browser does not support the video tag.</video><div id="603d08ddac18d60d11c21da7" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"></div></div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://view.genial.ly/static/embed/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));</script><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><video class="loader-genially" autoplay="autoplay" loop="loop" playsinline="playsInline" muted="muted" style="position: absolute;top: 45%;left: 50%;transform: translate(-50%, -50%);width: 80px;height: 80px;margin-bottom: 10%"><source src="https://static.genial.ly/resources/panel-loader-low.mp4" type="video/mp4" />Your browser does not support the video tag.</video><div id="603d08ddac18d60d11c21da7" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"></div></div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://view.genial.ly/static/embed/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));</script><div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 34.75%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="728" height="253" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/603d08ddac18d60d11c21da7" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div><div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 34.75%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="728" height="253" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/603d08ddac18d60d11c21da7" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

NOC BIBLIOTEK W NASZEJ SZKOLE!

 W tym roku Noc bibliotek będzie wyglądać nieco inaczej... Klasy: IIIa i IIIb będą miały możliwość obejrzenia filmu pt. " Operacja: Czł...